Strona główna

Samorząd uczniowski - historia

 Samorząd Szkolny jest najbardziej trwałą organizacją w historii szkoły. Jego pierwszym przewodniczącym został w 1945 roku J. Gogolewski. W latach nastepnych funkcję tę pełnili m.in.: E. Domin, W. Szczepanowski, A. Dulka, E. Świerczewska, R. Patkowski, A. Wójcicka, E. Filipek, J. Wilińska, B. Seń, K. Dąbrowski, J. Mechecki, J. Wiśniewska, K. Wiater, J. Niebieszczańska, J. Wawrzynowski, A. Konieczny, K. Urbicka, Ł. Mężyk, K. Orłowska, B. Jasińska, M. Sawicki, L. Nowak, M. Rossa. Aktywność samorządu szczególnie wzrosła w latach 80-tych. W tym okresie pojawiło się wiele imprez szkolnych, które na stałe weszły do kalendarza szkolnego. M.in. chrzest pierwszoklasistów, obchody Dni Wiosny. Organizowano także działalność charytatywną - nawiązano współpracę z domami dziecka w Białogardzie i w Boninie. Samorząd organizował także imprezy kulturalne i bale uczniowskie, na których wybierano Miss i Mistera Roku. W 1985 roku Miss szkoły została Bogumiła Seń (obecnie Hordyńska - nauczycielka języka niemieckiego), Misterem - Paweł Bezmian. Od 1989 roku samorząd szkolny to także nauka demokracji. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory w szkole wygrał K. Wiater. W 1994 roku samorząd szkolny uchwalił Szkolną Konstytucję, której projekt opracowali m.in. Ł. Mężyk, J. Kaczyński, B. Gębka, A. Michałowicz, L. Wiśniewski, A. Kamieniarz. W latach 90-tych samorząd szkolny był organizatorem wielu imprez ogólnomiejskich. W 1998 roku uczniowie zorganizowali Rok Mickiewiczowski, efektem ich działań jest pomnik Adama Mickiewicza i happening zorganizowany na Rynku Staromiejskim. W tym samym roku samorząd zaangażował się w obronę województwa koszalińskiego - ponownie zorganizowano miejski happening na koszalińskim rynku. W tym okresie samorząd zaczął pełnić w sposób aktywny funkcję konsultacyjną i opiniodawczą - m.in. opisuje plany organizacji roku szkolnego, szkolne systemy oceniania, programy wychowawcze szkoły. Tradycją szkoły było i jest, że samorząd ma swojego opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej. W minionym okresie funkcję tę pełnili m.in. Ferdynand Brzeźniakiewicz, Jadwiga Jelec, Sylwester Starzyński, Zofia Wąs-Zięba, Teresa Korolewicz, Maria Hamowska, Rafał Janus, Andrzej Kamieniarz, Małgorzata Oszmian. Obecnie opiekunem samorządu jest Tomasz Stępniak.

 

 

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2016

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

 Zmiany w planie na wtorek 9.05.2017r.


Kl II f grupa prof. Sapiei na 4 lekcji ma okienko
Kl I f na 5 lekcji ma okienko
Kl II d przychodzi na 2 lekcję
Kl II b na 3 lekcji ma okienko
Kl II b grupa prof. Deski na 4 lekcji ma okienko
Kl II c na 5 i 6 lekcji ma okienko
Kl I d na 2 lekcji ma okienko
Kl I d grupa prof. Sapiei na 3 lekcji ma okienko
Kl I b grupa prof. Deski na 3 lekcji ma okienko
Kl II g grupa prof. Pikura przychodzi na 3 lekcję i ma WF
Kl I f przychodzi na 2 lekcję a matematykę ma na 4 lekcji
Kl II c grupa prof. Wołkowskiej przychodzi na 2 lekcję
Kl I c grupa prof. Wołkowskiej na 2 lekcji ma okienko
Kl II a grupa prof. Wołkowskiej na 4 lekcji ma okienko


UWAGA

Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni : S.Grzegożewicz, P.Borowska,T.Stępniak,
A.Deska, K.Sapieja, E.Wołkowska

Logowanie