Strona główna

Językowa zerówka

Co to jest „Zerówka”?

Jest to realizowany przez nas nieprzerwanie od  końca lat 90 program intensywnej nauki języka obcego dla uczniów klas siódmych uzdolnionych językowo, ambitnych, gotowych na wyzwania, którzy planują podjąć naukę w I LO i chcą w grupie międzyoddziałowej kontynuować  rozpoczęty kurs, aby w klasie maturalnej  uzyskać  certyfikat językowy. Sukcesy naszych nauczycielek germanistek prowadzących pierwsze grupy „zerowe”– Elżbiety Latzke oraz Bogusławy Hordyńskiej  doprowadziły do uzyskania przez szkołę prawa  przeprowadzania egzaminów DSDII.

„Zerówka niemiecka” – I etap programu DSD

Jest to program intensywnej nauki języka niemieckiego  dla uczniów klasy siódemej szkoły podstaowej, którzy rozwijają swoje umiejętności zdobyte w szkole macierzystej. Zajęcia  w wymiarze 4 lekcji tygodniowo odbywają się na terenie I LO 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych i są pierwszym etapem  kursu prowadzącego do zdobycia certyfikatu językowego DSD II - poziom C1.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany i  doświadczony nauczyciel polski lub/i nauczyciel niemiecki oddelegowany przez ZfA (Centralny Wydział Szkolnictwa Za Granicą) z siedzibą w Kȍln.

Czytaj: opinie uczniów o „Zerówce niemieckiej”  

„Zerówka francuska”

Zerówka francuska to jedyna możliwość tak intensywnej nauki języka francuskiego w naszym regionie. Zajęcia odbywają się w wymiarze czterech godzin tygodniowo na terenie I LO 2 razy w tygodniu. Oprócz intensywnej nauki języka uczniowie poznają bardzo bogatą kulturę Francji. Mają możliwość wyjechać na wymiany ze szkołą we Francji. Biorą udział w konkursach związanych z językiem i kulturą francuską. Po czteroletnim kursie uczniowie mogą przystąpić do matury z języka francuskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przygotowujemy także do międzynarodowego certyfikatu DELF, który każdy uczeń może zdać na poziomie odpowiadającym jego wiedzy i umiejętnościom - na poziomie B1 lub B2. Certyfikat ten, wydawany bezterminowo, jest honorowany przez uczelnie polskie i zagraniczne, jest dodatkowym atutem przy rekrutacji na studia oraz zwiększa szanse na rynku pracy.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i  doświadczeni nauczyciele.

Czytaj: opinie uczniów o „Zerówce francuskiej” 

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie