Strona główna

Cele projektu

CELE PROJEKTU:

1) Celem działań projektowych i mobilności jest poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki związanych z astronomią oraz zainteresowanie uczniów wspólnym europejskim dziedzictwem naukowym i kulturowym, zwiększenie świadomości europejskiej oraz wypracowanie nowych, innowacyjnych metod nauczania poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń.

2) Projekt zakłada również wypracowanie konkretnych produktów, między innymi: album „Cztery pory roku na niebie”, słownik pojęć astronomicznych, broszury, filmy, prezentacje, zestawy zadań, listy aplikacji, pomoce naukowe związane z astronomią.

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie