Strona główna

Czas pracy i zadania pedagoga w I LO

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2013/2014:

 • Poniedziałek 8.30 – 12.30
 • Wtorek 8.30 – 12.30
 • Środa 8.00 – 13.00
 • Czwartek 10.30 – 14.30
 • Piątek 9.30 – 12.30

 

kontakt: pedagog@liceumdubois.pl

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jestes samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegami.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 5. Ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek.
 6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 7. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 8. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz sie podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

 

Zadania pedagoga:

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontakach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2016

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

 Zmiany w planie na wtorek 9.05.2017r.


Kl II f grupa prof. Sapiei na 4 lekcji ma okienko
Kl I f na 5 lekcji ma okienko
Kl II d przychodzi na 2 lekcję
Kl II b na 3 lekcji ma okienko
Kl II b grupa prof. Deski na 4 lekcji ma okienko
Kl II c na 5 i 6 lekcji ma okienko
Kl I d na 2 lekcji ma okienko
Kl I d grupa prof. Sapiei na 3 lekcji ma okienko
Kl I b grupa prof. Deski na 3 lekcji ma okienko
Kl II g grupa prof. Pikura przychodzi na 3 lekcję i ma WF
Kl I f przychodzi na 2 lekcję a matematykę ma na 4 lekcji
Kl II c grupa prof. Wołkowskiej przychodzi na 2 lekcję
Kl I c grupa prof. Wołkowskiej na 2 lekcji ma okienko
Kl II a grupa prof. Wołkowskiej na 4 lekcji ma okienko


UWAGA

Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni : S.Grzegożewicz, P.Borowska,T.Stępniak,
A.Deska, K.Sapieja, E.Wołkowska

Logowanie