Strona główna

Współpraca zagraniczna

 

Współpraca zagraniczna

 

   Związki I LO z zagranicą od lat mają postać różnorodnych kontaktów i współpracy w wielu sferach. Od początku lat dziewięćdziesiątych nauczyciele obcokrajowcy wspomagają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły, szczególnie w zakresie intensywnej nauki języków obcych.

 

Wymiana międzyszkolna między Rosją, Łotwą i Polską

 

   Od 2010 roku I LO im. Stanisława Dubois zaangażowało się w projekt „Kulturalne odkrycie wybrzeża Morza Bałtyckiego“. Stwarza on kolejną możliwość doskonalenia znajomości języka niemieckiego. Niniejszy trójstronny szkolny projekt między szkołami z Polski, Łotwy i Rosji nawiązuje do pomysłu „Inicjatywy Krajów Basenu Morza Bałtyckiego” pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, aby utworzyć tzw. „Pierścień Krajów Nadbałtyckich” ze wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego. Zakłada on, iż w ramach projektu uczniowie poznają podczas tygodniowego pobytu w każdym z trzech krajów - kraj gospodarza, region, goszczącą szkołę, a w szczególności jej uczniów i ich rodziny. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą ponadto uczęszczać na zajęcia szkoły, będącej gospodarzem danego tygodnia i opracowywać zadania w ramach dwu- lub trójstronnych warsztatów, których wyniki będą prezentowane podczas imprezy kończącej spotkanie. Elementem łączącym młodzież uczestniczącą w projekcie jest język niemiecki.

 

Język francuski

 

   We Francji zaprzyjaźnioną szkołą jest Lycée Paul Guérin. Szkoła znajduje się w miejscowości Niort, w regionie Poitou-Charentes, którego stolicą jest Poitiers. Regularne wizyty uczniów naszych szkół trwają od roku 2000, kiedy to miała miejsce pierwsza wymiana. Współpraca między naszymi szkołami obejmuje m.in. realizację wspólnych projektów edukacyjnych, jak np. Śladami Fryderyka Chopina w Polsce i we Francji czy Polscy królowie we Francji i francuscy w Polsce.

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie