Strona główna

Historia - z kart kalendarza

1945

 • inauguracja pierwszego roku szkolnego Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Koszalinie przez dyrektor Leonię Kalinowską;
 • przeniesienie siedziby szkoły z ulicy Traugutta 14 na ulicę Zwycięstwa 117;

1946

 • pierwsza matura klasy realizującej przyspieszony program liceum;

1947

 • szkoła otrzymuje nową siedzibę przy ulicy Stalingradzkiej 1 (obecnie Komisji Edukacji Narodowej);
 • uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Dubois i wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Obywatelski;

1948

 • wmurowanie w holu szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły,
 • zmiana nazwy na "I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie";

1954

 • 10-letni okres kierowania szkołą rozpoczyna prof. Jadwiga Jelec;

1960

 • z okazji 15-lecia istnienia szkoły odbywa się pierwszy zjazd absolwentów;

1966

 • szkole nadano medal 1000 - lecia Państwa Polskiego;

1970

 • szkoła otrzymuje Medal i Dyplom Honorowy "Za zasługi dla Miasta Koszalina";
 • na II zjeździe Wychowanków i Absolwentów podjęto uchwałę o organizowaniu co pięć lat spotkań koleżeńskich,
 • dzień 4 marca uznano dniem święta szkoły;

1971

 • dyrektorem szkoły zostaje Lech Żyła (będzie pełnił tę funkcję przez 27 lat - do przejścia na emeryturę w roku 1998);

1974

 • stanowisko wicedyrektora obejmuje Roman Gruchała i pracuje w tej roli do przejścia na emeryturę w roku 2002 ;

1975

 • szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej;

1977

 • Janusz Psiuch zdobywa I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej (rozpoczyna się okres sukcesów w olimpiadach przedmiotowych);

1980

 • powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Dubois, w którego skład wchodzą: I LO oraz Liceum dla Dorosłych Zaoczne;

1985

 • szkoła otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

1986

 • Marlena Zimna zdobywa zloty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie;

1990

 • za zasługi w działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoła zostaje przyjęta do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych,
 • szkołę odwiedza Minister Edukacji Narodowej - prof. Henryk Samsonowicz;

1992

 • powstaje pierwsza klasa wstępna, tzw. "zerówka", jako oferta edukacyjna dla młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych;

1994

 • ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazety "Tytuł" (inspirator powstania i opiekun - Rafał Janus),
 • szkoła zostaje przyjęta do Szkół Stowarzyszonych UNESCO;

1995

 • szkoła nawiązuje współpracę z Fundacją Stefana Batorego,
 • pierwsza wymiana młodzieży z niemiecką szkołą Illertal - Gimnasium Vohringen w Bawarii;

1996

 • gazetka szkolna "Tytuł" zajmuje trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Fundację St. Batorego,

1998

 • dyrektorem szkoły zostaje Rafał Janus,
 • wizyta Wiceministra Edukacji Narodowej - Wojciecha Książka,
 • odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza przy ulicy 1 Maja (w pobliżu szkoły) - wzniesionego z inicjatywy młodzieży i nauczycieli,
 • wizyta w szkole Ambasadora Republiki Indii, Nalina Surie;

1999

 • w rankingu ogólnopolskim szkół organizowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" szkoła zajęła 43. miejsce w Polsce i pierwsze w województwie zachodniopomorskim,
 • w rankingu "Głosu Koszalińskiego" szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie,

2000

 • w rankingu ogólnopolskim szkół organizowanym przez miesięcznik "Perspektywy" szkoła zajmuje 65. miejsce w Polsce i pierwsze w województwie zachodniopomorskim,
 • w trakcie VIII Zjazdu Absolwentów tytuły "Honorowych Nauczycieli I LO" otrzymują: Mirosława Sklenarska, Zofia Wąs-Zięba, Józef Puczyński;

2001

 • rok szkolny 2001/2002 jako rok "zerowy", tzn. bez naboru do klas pierwszych - ze względu na reformę systemu edukacji;
 • w rankingu "Perspektyw" szkoła zajmuje 31. miejsce w Polsce;

2002

 • ranking "Perspektyw": 22. miejsce w Polsce,
 • w dopuszczonej fakultatywnie Nowej Maturze (równolegle z dotychczasowym egzaminem dojrzałości) startuje 10 abiturientów - wszyscy z wynikiem pozytywnym,
 • likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i powrót do nazwy "I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois" - szkoła przekształca się w trzyletnie liceum ponadgimnazjalne,
 • Adam Puchalski zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun - Wiktor Kamieniarz),
 • podjęcie nauki przez pierwszych absolwentów gimnazjów;

2003

 • szkoła zostaje uznana przez Komitet Główny Olimpiady za najlepsze liceum w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • ranking "Perspektyw": 26. miejsce w Polsce;

2004

 • ranking "Perspektyw": 13. miejsce w Polsce,
 • I LO otrzymuje tytuł "Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości",
 • Nauczycielem Roku "Głosu Nauczycielskiego" i MENiS zostaje Wiktor Kamieniarz,
 • ukończenie szkoły przez ostatni rocznik czteroletniego liceum;

2005

 • ranking "Perspektyw": 14. miejsce w Polsce,
 • wizyta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Mirosława Sawickiego,
 • pierwsza Nowa Matura i kolejny sukces szkoły: maturę zdają wszyscy uczniowie - z wynikami zdecydowanie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej,
 • obchody 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois; w trakcie IX Zjazdu Absolwentów tytuly "Honorowych Nauczycieli ILO" otrzymują:
  H. Trząskowski, M. Poniatowska, M. Hamowska,
 • uroczyste obchody Roku Adama Mickiewicza;

 

2006

 • ranking "Perspektyw": 10. miejsce w Polsce,
 • Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Tearów Francuskojęzycznych dla uczniów I LO - Jacka Mulczyka- Skarżyńskiego i Katarzyny Łozińskiej,
 • uroczyste odsłonięcie tablicy na drugiej siedzibie ILO przy ulicy Zwycięstwa 117,
 • obchody Dni Samorządności, debata z udziałem kandydatów na prezydenta Koszalina,
 • grudniowa akcja charytatywna m.in. "Wieczór z Aniołami;

 

2007

 • ranking "Perspektyw": 20. miejsce w Polsce,
 • I miejsce w województwie młodzieżowego chóru szkolnego Cantabile,
 • XII Festiwal Francuskojęzycznych Teatrów Szkół Średnich,
 • warsztaty w j.angielskim : INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
 • udział w debacie Urzędu Miejskiego pt. "Kocham Koszalin",
 • obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego; organizacja happeningu przed ratuszem pn."Koszalin czyta Wyspiańskiego";

 

2008

 • ranking "Perspektyw": 13. miejsce w Polsce,
 • wizyta attache kulturalnego Ambasady USA, pani Hilary Renner,
 • pierwsze miejsce Agaty Dziadul w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • odsłonięcie w holu szkoły tablicy poświęconej pierwszym nauczycielom ILO,
 • debata o patriotyźmie z udziałem m.in. bpa Edwarda Dajczaka, prezydenta Mirosława Mikietyńskiego, senatora Piotra Ziętarskiego i rektora Witolda Gulbińskiego,
 • XIII Festiwal Francuskojęzycznych Teatrów Szkół Średnich,
 • obchody Roku Zbigniewa Herberta;

 

2009

 • ranking "Perspektyw" : 27. miejsce W Polsce,
 • konferencja Święto Wolności poświęcona XX rocznicy zburzenia muru berlińskiego,
 • obchody Roku Juliusza Słowackiego;

 

2010

 • ranking "Perspektyw" : 24.miejsce w Polsce,
 • wizyta w szkole ambasadora Białorusi,
 • zainicjowanie trójwymiany w języku niemieckim między I LO a liceami w St Petersburgu i Rydze,
 • obchody 65-lecia ILO, m.in. wystawy w "Forum" i "Emce", X Zjazd Absolwentów;

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie