Strona główna

Egzamin

Jak wygląda egzamin DSD II?

Das Deutsche Sprachdiplom DSD II - certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (B2 / C1) jest egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, opracowywanym  przez ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą) w Kȍln.

Nasza szkoła jest jedną z 40 szkół w Polsce, w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.

Przygotowanie do egzaminu oraz sam egzamin DSD II są dla uczniów ILO bezpłatne.

Egzamin DSD II  składa się pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje  3 sprawności:

  • Rozumienie tekstu czytaneg.
  • Rozumienie ze słuchu.
  • Wypowiedź pisemna.

Test pisemny przeprowadzany jest w naszej szkole a sprawdzany jest w Niemczech.

Część ustna składa się z 2 prezentacji:

  • 3-4 minutowa prezentacja na losowo wybrany temat na podstawie materiału stymulującego.  Po prezentacji uczeń odpowiada na pytania egzaminatora pytania związane z tematem prezentacji. Rozmowa trwa ok. 5 minut.
  • 5-minutowa prezentacja przygotowana przed egzaminem na temat zgodny z zainteresowaniami ucznia; następnie uczeń dyskutuje z egzaminatorem na temat swojej prezentacji.

Egzamin ustny przeprowadzają nasi nauczyciele języka niemieckiego z DSD-Team w szkole oraz  nauczyciel koordynator oddelegowany  z Zfa.

Egzamin DSD II organizowany jest w naszej szkole od 2000 roku a  zdawalność jest bardzo wysoka (powyżej 95%). 

Relacja z egzaminu ustnego 01.2016 

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie