Strona główna

Zbiory biblioteczne

 

ZBIORY
 
Biblioteka gromadzi bogaty księgozbiór, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i nauczycieli. Do dyspozycji czytelników są też czasopisma i zbiory specjalne (175 dokumentów filmowych i elektronicznych).
 
WYPOŻYCZALNIA
 
Zbiory biblioteczne ułożone są na półkach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej :
 
0. DZIAŁ OGÓLNY. ENCYKLOPEDIE
1. FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA
2. RELIGIA. RELIGIOZNAWSTWO
3. NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. EKONOMIA. SOCJOLOGIA. PEDAGOGIKA
4. –
5. MATEMATYKA. ASTRONOMIA. FIZYKA. CHEMIA. BIOLOGIA
6. NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. TECHNIKA. ROLNICTWO
7. SZTUKA. ARCHITEKTURA. MALARSTWO. MUZYKA. FILM. TEATR. SPORT
8. JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
9. HISTORIA. BIOGRAFIE. GEOGRAFIA. ARCHEOLOGIA
 
Źródłem informacji o zbiorach są katalogi : alfabetyczny, tytułowy, UKD, serii wydawniczych, przedmiotowy.
 
Oferujemy naszym czytelnikom m.in. : lektury szkolne, podręczniki, literaturę piękną polską i obcą, nowości wydawnicze, literaturę pedagogiczną oraz książki naukowe i popularnonaukowe.
Gromadzimy materiały pomocne maturzystom : przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne, informatory i broszury wyższych uczelni, informatory maturalne, wzory opisów bibliograficznych potrzebnych do sporządzania bibliografii załącznikowej.
W roku szkolnym 2010 / 2011 biblioteka otrzymała w darze interesujące pozycje od likwidowanej biblioteki Zespołu Szkół Medycznych w Koszalinie.
 
CZYTELNIA
 
W czytelni można skorzystać z bogatej oferty czasopism. Prenumerujemy :
CHIP
COGITO
PERSPEKTYWY
AURA
BIBLIOTEKA W SZKOLE
BIOLOGIA W SZKOLE
CHEMIA W SZKOLE
DELTA
FILM
GEOGRAFIA W SZKOLE
PC-WORLD-KOMPUTER
MATEMATYKA W SZKOLE
MŁODY TECHNIK
POLONISTYKA
PORADNIK JĘZYKOWY
POZNAJ SWÓJ KRAJ
PRZYRODA POLSKA
JĘZYK POLSKI W LICEUM
TEATR
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PSYCHOLOGIA W SZKOLE
ŚWIAT NAUKI
WIEDZA I ŻYCIE
oraz następujące dzienniki i tygodniki :
GAZETA WYBORCZA
GŁOS KOSZALIŃSKI
GŁOS NAUCZYCIELSKI
MIASTO
POLITYKA
RZECZPOSPOLITA
 
 
W czytelni dostępny jest również bogaty księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą : encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy geograficzne i historyczne oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.
Gromadzimy też zbiory regionalne dotyczące Pomorza, Koszalina, jego historii, geografii i teraźniejszości.
 
W czytelni można uzyskać informacje na temat oświatowych aktów prawnych, wewnątrzszkolnych przepisów i regulaminów, informacji na temat matury.
 
Kompletujemy i uaktualniamy na bieżąco teczki zagadnieniowe, zatytułowane :
 
LITERACKIE NAGRODY NOBLA
OBCHODY UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT
EPOKI LITERACKIE
FORMY PRACY PEDAGOGICZNEJ
WARSZTAT METODYCZNY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA. INNE ŚCIEŻKI
PREZENTACJE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO
 
Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej biblioteki !

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie