Strona główna

Regulamin biblioteki

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
ZASADY OGÓLNE
 
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka jest otwarta codziennie: od poniedziałku do piątku.
4. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
5. Odpowiada materialnie za zagubioną lub zniszczoną książkę.
6. Jeśli zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany ją odkupić. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może dostarczyć inną pozycję, wskazaną przez bibliotekarza.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki, materiały do biblioteki.
 
WYPOŻYCZALNIA
 
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, po okazaniu karty bibliotecznej.
2. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do trzech pozycji, maksymalnie na jeden  miesiąc.
3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować u bibliotekarza.
4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, maturzysta ma prawo wypożyczania większej liczby książek.
5. Przed zakończeniem roku szkolnego  (w terminie podanym przez bibliotekarza) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
 
CZYTELNIA
 
1. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Jednakże za zgodą bibliotekarza czytelnik ma możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ją zwrócić do biblioteki w tym samym dniu.
3. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu (na czas określony przez bibliotekarza).
4. Czytelnik ma swobodny dostęp do czasopism, które po przeczytaniu odnosi na ustalone miejsce na regałach.
5. Pozycje wchodzące w skład księgozbioru podręcznego podawane są czytelnikowi przez bibliotekarza.
 
STANOWISKA KOMPUTEROWE
 
1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji oraz do korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby. Należy zachować ciszę umożliwiającą pracę innym użytkownikom.
4. Zabrania się używania wszelkich nośników pamięci bez  zgody bibliotekarza.
5. Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.
6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2017

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na piątek 30.11.2018r.

Kl II d na 1 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III c na 2 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III a na 2 i 3 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I a na 5 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I e grupa prof. Bartosiak po 5 lekcji idzie do domu
Kl II a grupa prof. Deski na 4 lekcji ma j.angielski
Kl II c na 4 lekcji ma WF zamiast 7 lekcji
Kl III e grupa prof. Grabowskiej idzie do domu po 6 lekcji
Kl II f na 3 lekcji ma okienko
Kl I b grupa prof. Borowskiej na 4 lekcji ma okienko


UWAGA
Wszystkie klasy II za wyjątkiem klasy II B idą dekorować sale po 5 lekcji.
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni: . P.Borowska, P.Rudecki, A.Grabowska
E.BartosiakLogowanie