Strona główna

O bibliotece

Biblioteka powstała w 1946 r. Jej organizacją zajęła się Zofia Wilczyńska. Było to zadanie niezwykle trudne, ponieważ w owym czasie brakowało książek w języku polskim. W początkowym okresie działalności biblioteki – przy pomocy uczniów, rodziców, oraz nauczycieli zgromadzono 160 woluminów. Były to głównie przedwojenne podręczniki.
Zapisy w pierwszej księdze inwentarzowej wskazują, że pozycją numer jeden, wpisaną we wrześniu 1947 r. są „DZIEŁA” Adama Mickiewicza, pod red. Manfreda Kridla. Książkę wydano w Warszawie, w 1928 r. przez Bibliotekę Arcydzieł Literatury. Do dziś znajduje się w zbiorach naszej biblioteki. W pierwszych latach działalności biblioteki znaczną część księgozbioru stanowiły dary. Biblioteka sukcesywnie powiększała swoje zbiory.
Pani Zofia Wilczyńska przestała prowadzić bibliotekę w 1950 r. W następnych latach biblioteką zajmowały się : Barbara Ulman, Bożena Parczewska, Matylda Dąbrowska, Jadwiga Styrna-Marek, Helena Wiśniewska, Teresa Mozol, Lucyna Gabrukiewicz, Romana Anczykowska, Gertruda Wojtkowiak, Józef Puczyński, Dżemila Murzicz, Zofia Brzozowska. Obecnie bibliotekę prowadzą Bogusława Olijnyk i Grażyna Orynczak-Kostun.
W 1986 r. biblioteka przeszła reorganizację – połączono zbiory liceum zaocznego i dziennego.
Początek roku szkolnego 1998/1999 był dla funkcjonowania biblioteki wyjątkowo ważny, ponieważ przeniosłyśmy się do nowego lokalu. Stało się to dzięki nieżyjącemu już, długoletniemu dyrektorowi naszej szkoły Lechowi Żyle. W nowy miejscu wydzielono czytelnię, dwa pomieszczenia  na wypożyczalnię, jedno na prace administracyjne oraz magazyn.
W kolejnych latach czytelnia wzbogaciła się o cenne pozycje, wchodzące w skład księgozbioru podręcznego, telewizor, odtwarzacz DVD, komputery.
W roku szkolnym 2007/2008 zainstalowano też projektor i duży ekran. Tak wyposażona czytelnia stanowi obecnie doskonałą bazę dydaktyczną.W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęto komputeryzację zbiorów. Zakupiono program MOL 2000+, a potem jego udoskonaloną wersję – MOL OPTIVUM, do tego dwa czytniki oraz kody kreskowe.
Program pomaga prowadzić księgi inwentarzowe, tworzyć opisy do katalogów, rejestrować czytelników, udostępniać zbiory, kontrolować terminy zwrotu książek itd.
W październiku 2007 r. przystąpiłyśmy do elektronicznego udostępniania zbiorów. Następnym etapem była komputeryzacja zbiorów specjalnych.
Program MOL OPTIVUM zdecydowanie usprawnił pracę w bibliotece i uczynił ją ciekawszą i przyjemniejszą!

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2017

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na piątek 30.11.2018r.

Kl II d na 1 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III c na 2 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III a na 2 i 3 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I a na 5 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I e grupa prof. Bartosiak po 5 lekcji idzie do domu
Kl II a grupa prof. Deski na 4 lekcji ma j.angielski
Kl II c na 4 lekcji ma WF zamiast 7 lekcji
Kl III e grupa prof. Grabowskiej idzie do domu po 6 lekcji
Kl II f na 3 lekcji ma okienko
Kl I b grupa prof. Borowskiej na 4 lekcji ma okienko


UWAGA
Wszystkie klasy II za wyjątkiem klasy II B idą dekorować sale po 5 lekcji.
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni: . P.Borowska, P.Rudecki, A.Grabowska
E.BartosiakLogowanie