Strona główna

O bibliotece

Biblioteka powstała w 1946 r. Jej organizacją zajęła się Zofia Wilczyńska. Było to zadanie niezwykle trudne, ponieważ w owym czasie brakowało książek w języku polskim. W początkowym okresie działalności biblioteki – przy pomocy uczniów, rodziców, oraz nauczycieli zgromadzono 160 woluminów. Były to głównie przedwojenne podręczniki.
Zapisy w pierwszej księdze inwentarzowej wskazują, że pozycją numer jeden, wpisaną we wrześniu 1947 r. są „DZIEŁA” Adama Mickiewicza, pod red. Manfreda Kridla. Książkę wydano w Warszawie, w 1928 r. przez Bibliotekę Arcydzieł Literatury. Do dziś znajduje się w zbiorach naszej biblioteki. W pierwszych latach działalności biblioteki znaczną część księgozbioru stanowiły dary. Biblioteka sukcesywnie powiększała swoje zbiory.
Pani Zofia Wilczyńska przestała prowadzić bibliotekę w 1950 r. W następnych latach biblioteką zajmowały się : Barbara Ulman, Bożena Parczewska, Matylda Dąbrowska, Jadwiga Styrna-Marek, Helena Wiśniewska, Teresa Mozol, Lucyna Gabrukiewicz, Romana Anczykowska, Gertruda Wojtkowiak, Józef Puczyński, Dżemila Murzicz, Zofia Brzozowska. Obecnie bibliotekę prowadzą Bogusława Olijnyk i Grażyna Orynczak-Kostun.
W 1986 r. biblioteka przeszła reorganizację – połączono zbiory liceum zaocznego i dziennego.
Początek roku szkolnego 1998/1999 był dla funkcjonowania biblioteki wyjątkowo ważny, ponieważ przeniosłyśmy się do nowego lokalu. Stało się to dzięki nieżyjącemu już, długoletniemu dyrektorowi naszej szkoły Lechowi Żyle. W nowy miejscu wydzielono czytelnię, dwa pomieszczenia  na wypożyczalnię, jedno na prace administracyjne oraz magazyn.
W kolejnych latach czytelnia wzbogaciła się o cenne pozycje, wchodzące w skład księgozbioru podręcznego, telewizor, odtwarzacz DVD, komputery.
W roku szkolnym 2007/2008 zainstalowano też projektor i duży ekran. Tak wyposażona czytelnia stanowi obecnie doskonałą bazę dydaktyczną.W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęto komputeryzację zbiorów. Zakupiono program MOL 2000+, a potem jego udoskonaloną wersję – MOL OPTIVUM, do tego dwa czytniki oraz kody kreskowe.
Program pomaga prowadzić księgi inwentarzowe, tworzyć opisy do katalogów, rejestrować czytelników, udostępniać zbiory, kontrolować terminy zwrotu książek itd.
W październiku 2007 r. przystąpiłyśmy do elektronicznego udostępniania zbiorów. Następnym etapem była komputeryzacja zbiorów specjalnych.
Program MOL OPTIVUM zdecydowanie usprawnił pracę w bibliotece i uczynił ją ciekawszą i przyjemniejszą!

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie